Dzień: 2022-08-09

Herb Gminy Rząśnia

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Święto plonów w Białej”

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.  „Święto plonów w Białej”. Z uproszczoną ofertą realizacji  zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich w Białej, z/s  Biała 59. Każdy w terminie do 16.08.2022r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na biurze podawczym Urzędu […]

Czytaj więcej

Informacja dotycząca dyżurów leśniczego

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Pajęcznie wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, będą pełnili dyżury wyłącznie w budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie znajdującego się przy ul. Kościuszki 76. W związku z powyższym nie będą pełnione dyżury […]

Czytaj więcej