Dzienne archiwum: 9 sierpnia 2022

Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Święto plonów w Białej”

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.  „Święto plonów w Białej”.

Z uproszczoną ofertą realizacji  zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich w Białej, z/s  Biała 59. Każdy w terminie do 16.08.2022r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37 98-332 Rząśnia.

Dokument do pobrania:

Informacja dotycząca dyżurów leśniczego

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Pajęcznie wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, będą pełnili dyżury wyłącznie w budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie znajdującego się przy ul. Kościuszki 76.

W związku z powyższym nie będą pełnione dyżury w urzędach gmin.

Obsługa interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa można składać:
– osobiście na biurze podawczym Starostwa,
– listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno,
– mailowo na adres: lesnictwo@powiatpajeczno.pl.

Informacja Starostwa Powiatowego w Pajęcznie dotycząca dyżurów leśniczego

Informacja Starostwa Powiatowego w Pajęcznie dotycząca dyżurów leśniczego