Starostwo Powiatowe w Pajęcznie informuje, iż od dnia 1 września 2022 r. pracownicy Starostwa Powiatowego w Pajęcznie wykonujący zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, będą pełnili dyżury wyłącznie w budynku Starostwa Powiatowego w Pajęcznie znajdującego się przy ul. Kościuszki 76.

W związku z powyższym nie będą pełnione dyżury w urzędach gmin.

Obsługa interesantów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wnioski z zakresu gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa można składać:
– osobiście na biurze podawczym Starostwa,
– listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Pajęcznie, ul. Kościuszki 76, 98-330 Pajęczno,
– mailowo na adres: lesnictwo@powiatpajeczno.pl.

Informacja Starostwa Powiatowego w Pajęcznie dotycząca dyżurów leśniczego

Informacja Starostwa Powiatowego w Pajęcznie dotycząca dyżurów leśniczego