Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego pn.  „Święto plonów w Białej”.

Z uproszczoną ofertą realizacji  zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert wystąpiło Koło Gospodyń Wiejskich w Białej, z/s  Biała 59. Każdy w terminie do 16.08.2022r. może zgłosić pisemne uwagi dotyczące oferty składając je na biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśni ul. 1 Maja 37 98-332 Rząśnia.

Dokument do pobrania: