Dzienne archiwum: 13 maja 2020

Informacja dot. deklaracji uczestnictwa w naborach proekologicznych

Szanowni Państwo.

W związku z planowanym uruchomieniem naboru dotacji na dofinansowanie:
1) wymiany starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
– kocioł gazowy,
– kocioł olejowy,
– kocioł na biomasę (pellet i inne),
– kocioł węglowy;
2) zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii, tj.:
– ogniw fotowoltaicznych,
– kolektorów słonecznych;
3) zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków;

proszę o wstępne zadeklarowanie przystąpienia do programu dotacyjnego w roku 2020 poprzez złożenie deklaracji drogą mailową na adres: deklaracje@rzasnia.pl bądź poprzez wrzucenie wypełnionej deklaracji do skrzynki podawczej znajdującej się na zewnątrz budynku Urzędu Gminy w Rząśni (obok drzwi wejściowych) przy ul. Kościuszki 16 w Rząśni w terminie do dnia 24 maja 2020 roku.

Deklaracja nie stanowi  faktu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania, ale służy wyłącznie do celów informacyjnych, tj. ma pomóc w oszacowaniu liczby chętnych na złożenie wniosku i związanych z tym przedsięwzięciem koniecznych kroków do przygotowania naboru w stanie epidemii SARS-CoV2.

O terminach i sposobie przeprowadzenia poszczególnych naborów wniosków będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 

Pliki do pobrania:
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja PDF),
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja MS WORD),
wstępna deklaracja uczestnictwa w naborze – złożenia wniosku – w ramach dotacji proekologicznych finansowanych przez Gminę Rząśnia (wersja OPEN DOCUMENT).
informacja Wójta Gminy Rząśnia dotycząca deklaracji uczestnictwa w naborach proekologicznych,
informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych.