Dzienne archiwum: 28 lutego 2020

Informacje ARiMR dotyczące płatności obszarowych w 2020 roku

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

– jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;
– płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);
– wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);
– premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

Więcej na: www.arimr.gov.pl.

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Relacja z turnieju halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rząśnia

W sobotę 22 lutego 2020 r. odbył się kolejny już turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Rząśnia „Rząśnia CUP 2020”.

Tegoroczna rywalizacja odbywała się tradycyjnie w Hali Sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni. Do zawodów przystąpiło sześć zespołów z terenu Gminy Rząśnia,  którzy rywalizowali w jednej grupie. O końcowej klasyfikacji decydowała ilość zdobytych punktów. W zawodach uczestniczyły drużyny: Fabryka Futbolu, Orły Górskiego, Żary, Biała, FC Łomot, FC Ponalewce.

Mecze trwały po 12 minut i stały na dobrym poziome. W zawodach nie było niepokonanych drużyn – każdy zespół zaznał smaku zwycięstwa, jak również porażki. Najwięcej punktów zgromadził zespół Orłów Górskiego i to on zostali triumfatorami tegorocznej edycji Turnieju o Puchar Wójta.

Końcowa klasyfikacja po rozegraniu 15 meczy wyglądała następująco: pierwsze miejsce Orły Górskiego, drugie Fabryka Futbolu, trzecie Biała, czwarte FC Ponalewce, piąte Żary, szóste FC Łomot. Każdy z zespołów została przez Wójta Tomasz Stolarczyka uhonorowany pamiątkowym pucharem oraz symboliczną piłką.

Organizatorem zawodów był LKS Czarni Rząśnia, którzy w ramach środków przeznaczonych na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia sfinansowali zawody sportowe.
Warte podkreślenia jest to że w tym roku uczestnikami zawodów byli głównie mieszkańcy gminy oraz zawodnicy zrzeszeni w LKS Czarni Rząśnia.

Tekst i zdjęcia: LKS Czarni Rząśnia.