Dzienne archiwum: 6 lutego 2020

Spotkania dot. budowy kanalizacji w Białej, Gawłowie, Reklach

W związku z planowaną przez Gminę Rząśnia inwestycją pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała, Gmina Rząśnia”, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk zaprasza wszystkich mieszkańców sołectw Biała, Gawłów oraz Rekle do zapoznania się z przygotowaną dokumentacją dla wyżej wymienionego zadania.

Spotkania odbywać się będą w następujących terminach:
w Białej w dniu 6 oraz 7 lutego 2020 r. (czwartek i piątek) w godz. 16:00 – 20:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Białej,
w Gawłowie w dniu 10 lutego 2020 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 – 20:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Gawłowie,
w Reklach w dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek) w godz. 16:00 – 20:00 w świetlicy w Reklach.

W spotkaniach będą brali udział pracownicy Urzędu Gminy w Rząśni oraz autorzy dokumentacji, którzy udostępnią dokumentację projektową. Każdy zainteresowany będzie mógł  się zapoznać między innymi z projektem poprowadzenia głównych kanałów sanitarnych oraz umiejscowieniem przykanalików na prywatnych posesjach mieszkańców tych sołectw.

Zapraszamy do odwiedzenia wskazanych punktów.

 

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej

LKS Czarni Rząśnia zaprasza wszystkich zainteresowanych chłopców chcących podnosić i rozwijać swoje umiejętności gry w piłkę nożną na bezpłatne zajęcia treningowe prowadzone przez trenerów klubu w następujących grupach:
– chłopcy urodzeni w latach 2006, 2007 – trener Filipiak,
– chłopcy urodzeni w latach 2008, 2009, 2010 – trener Sierszeń,
– chłopcy urodzeni w latach 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 – trener Brożyna.

Zajęcia sportowe odbywać się będą na obiektach sportowych udostępnionych przez Gminę Rząśnia. Zajęcia są bezpłatne w ramach dotacji na wspieranie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Rząśnia! Czarni Rząśnia nie pobierają opłat za uczestnictwo dziecka w treningach.

Informacji dla zainteresowanych udziela Pan Michał Krawczyk pod nr telefonu: 602 –  552 – 606. Wszyscy zainteresowani otrzymają szansę!

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej

Bezpłatne zajęcia treningowe w piłce nożnej