Dzienne archiwum: 25 listopada 2019

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców Gminy Rząśnia w wieku 60+ na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie realizowane w ramach “Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia”.

Szczepienia odbywają się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni przy ul. Waryńskiego 6, od 21 listopada 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli szczepionek.

Na szczepienie należy zgłosić się z dowodem osobistym. Dla osób po 60 roku życia szczepienia są bezpłatne – w całości finansowane z budżetu gminy Rząśnia.

Szczegółowe informacje udzielane są w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni – nr telefonu: 44 631 – 77 -77.

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Informacja o możliwości wystąpienia smogu pyłowego (aktualizacja)

W związku z wiadomością otrzymaną z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przekazujemy komunikaty o wystąpieniu możliwości przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10.

W dniu 26.11.2019 r. do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego.
[AKTUALIZACJA] W dniu 27.11.2019 r. do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego.

Zgodnie z prognozami Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dot. zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna).

Link do prognozy: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie .

W celu zmniejszenia narażenia na wysokie stężenie pyłu PM10 w powietrzu zaleca się unikanie przebywania na otwartej przestrzeni połączonego ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym. Najbardziej narażone grupy ludności to: osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży.

Plik do pobrania:
komunikat o możliwości wystąpienia smogu pyłowego w dniu 26.11.2019 r.,
komunikat o możliwości wystąpienia smogu pyłowego w dniu 27.11.2019 r..

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu “SILNI W BIZNESIE”

Na prośbę Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo Technologicznego przekazujemy Państwu informację dotyczącą realizowanego projektu „SILNI W BIZNESIE”.

W dniu 28 listopada br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pajęcznie organizowane jest spotkanie informacyjne, dla osób zainteresowanych potencjalnym uczestnictwem w projekcie.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych po 30 roku życia zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego w powiatach: bełchatowskim, pajęczańskim i łaskim, które są zainteresowane rozpoczęciem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:
– wsparcie szkoleniowo-doradcze – blok 60 h szkoleń i 10 h doradztwa indywidualnego;
– wsparcie finansowe – dotacja w wysokości 23.050,00 zł na uruchomienie działalności gospodarczej;
– wsparcie pomostowe w wysokości 2.100,00 zł przez 6 lub 12 miesięcy.

W załączeniu ogólna informację dotycząca realizowanego przedsięwzięcia.

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu “SILNI W BIZNESIE”

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu “SILNI W BIZNESIE”