Dzienne archiwum: 19 listopada 2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Rząśnia, informuje, iż Gmina Rząśnia zamierza złożyć do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy zainteresowani uzyskaniem wsparcia powinni złożyć wniosek  w terminie do dnia  30 listopada 2019 r. w Urzędzie Gminy w Rząśni, pokój nr 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: ewelina.wojtal@rzasnia.pl.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy w  Rząśni pokój nr 6 oraz na stronie internetowej www.rzasnia.pl.

Zgodnie z Programem rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej jedynie zobowiązani będą we własnym zakresie do dostarczenia odpadów w wyznaczonym terminie do miejsca wskazanego przez Gminę Rząśnia.

Gmina realizowała będzie zadanie pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz po przeprowadzeniu wyboru wykonawcy zadania.

Pliki do pobrania:
informacja Wójta Gminy Rząśnia,
wniosek zgłoszeniowy zadeklarowanych do usuwania folii rolniczych  i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego w Rząśni zwraca się z prośbą o zgłaszanie par małżeńskich obchodzących 50-lecie jubileuszu pożycia małżeńskiego (rok zawarcia ślubu 1969 i 1970) w celu wystąpienia o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie od Prezydenta RP.

Prosimy zainteresowane pary o zgłaszanie się osobiście lub przez członków najbliższej rodziny, znajomych, sąsiadów do USC w Rząśni (pokój nr 4 w Urzędzie Gminy w Rząśni) bądź telefonicznie, tel. 44 631 – 71 – 22 w. 225 w godzinach pracy Urzędu w terminie najpóźniej do dnia 6 grudnia 2019 roku.

Spotkanie autorskie z Anną Brzezińską za nami

12 listopada br. w naszej bibliotece odbyła się niezwykła lekcja historii czyli spotkanie autorskie z Anną Brzezińską , cenioną pisarką fantasy , mediewistką i wydawczynią. Debiutowała w roku 1998 opowiadaniem „A kochał ją, że strach”, za które otrzymała Nagrodę im. Janusza A. Zajdla.

Pani Anna Brzezińska, znana historyczka średniowiecza, w czasie ponad dwugodzinnego spotkania ujęła wszystkich słuchaczy ogromem swojej wiedzy i niezwykłą umiejętnością dzielenia się nią w nienachalny i bardzo zajmujący sposób. W czasie spotkania pisarka szeroko opowiadała o historii społecznej widzianej oczami jednostki i stanowiącej istotne dopełnienie ogólnej wiedzy historycznej. Przywołując szereg przykładów, podkreślała, że nie należy myśląc o przeszłości opierać się o teraźniejsze kryteria, a czytelnicy z zapartym tchem słuchali o życiu codziennym w średniowieczu i w renesansie, o losach królewien i służących, o czarownicach i kobietach niepokornych. Z bogatej twórczości Anny Brzezińskiej, z wielości problemów i różnorodności wątków, to właśnie o kobiecej perspektywie doświadczania historii mówiono najwięcej i taka właśnie perspektywa dla wielu słuchaczy była ważnym odkryciem. Osią wokół której toczyła się rozmowa była historia Anny, Zofii i Katarzyny Jagiellonek oraz ich służącej karlicy Dosi bohaterek „Córek Wawelu” a także losy La Vecchii – kobiety oskarżonej o czary z powieści „Wodzie na sicie”.

Anna Brzezińska opowiadała słuchaczom jakie miejsce w wiekach średnich przypisano kobietom, tym dobrze i tym źle urodzonym, w jaki sposób kobiety kiedyś doświadczały porodu, macierzyństwa, małżeństwa. Jak wyglądała edukacja dziewcząt, jaką rolę pełniła wymiana korespondencji miedzy kobietami, czym było wykształcenie kobiet, dlaczego niegdyś wszystkie kobiety tkały i wyszywały i co znaczyły hafty na ślubnej sukni królowej Bony. Opowiadała o roli kobiet w ówczesnym świecie, i o tym jak w średniowieczu i w renesansie odnoszono się do inności, a także o równowadze między magią, czarami i religią. Opowiadała o królu Zygmuncie Starym, który był oddanym mężem i kochającym ojcem i o królowej Bonie – silnej kobiecie i matce skupionej na swoim synu. O tym, że ludzie w tamtej epoce byli pogodzeni ze swoim miejscem w świecie, a królewskie córki marząc o przystojnym i dobrym mężu, wiedziały jednocześnie, że są pionkami w grze politycznej. A wszystko to w sposób ciekawy i przykuwający uwagę słuchaczy.

Tekst i zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.