Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Rząśnia, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z Mieszkańcami. Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności. Wójt Gminy Rząśnia (-) Tomasz Stolarczyk W imieniu Rady Gminy Rząśnia Przewodniczący Rady (-) Jarosław Popławski

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa składamy wszystkim Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Rząśnia, najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, sukcesów w działalności sołeckiej, a także jak najlepszej współpracy z Mieszkańcami.

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze podziękowania i słowa uznania za pracę pełną zaangażowania na rzecz lokalnej społeczności.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

(-) Jarosław Popławski