Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż każdy rolnik może w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2014 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wraz z fakturami VAT za zakupiony olej napędowy.

Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2013 r. do 31.01.2014 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Nowy (zmieniony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. – Dz.U. z 2013r., poz.789), obowiązujący wniosek pobrać można w Urzędzie Gminy w Rząśni (parter, pokój nr 6) lub na stronie internetowej gminy Rząśnia. Wnioski  przyjmowane będą od 1 lutego do 28 lutego 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Pliki do pobrania:

– wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym.