Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż każdy rolnik może w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2013 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego wraz z fakturami VAT za zakupiony olej napędowy.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w gospodarstwie rolnym w 2013 roku wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych. Limit oblicza się mnożąc 86l oleju napędowego przez powierzchnię użytków rolnych w ha przez 0,95 zł /.
Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r.

Wnioski o zwrot podatku mogą składać właściciele lub dzierżawcy użytków rolnych o powierzchni powyżej 1 ha. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili we wniosku pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Nowy (zmieniony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013r. – Dz.U. z 2013r., poz.789), obowiązujący wniosek pobrać można w Urzędzie Gminy w Rząśni (parter, pokój nr 6) lub na stronie internetowej gminy Rząśnia. Wnioski  przyjmowane będą od 1 sierpnia do 30 sierpnia 2013r.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Pliki do pobrania:

– wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym.

– procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.

– najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego (odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).