Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie podajemy do publicznej wiadomości informację o konieczności złożenia wniosku o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Powiatowej Inspekcji Sanitarnej przez gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną.

Treść informacji do pobrania:

komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pajęcznie.