ZSP w Rząśni. “Lepsza Szkoła”

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klasy VII i VIIIa i VIIIb z naszej szkoły pod opieką Pani Małgorzaty Pęciak przystąpili po raz pierwszy do projektu edukacyjnego “Lepsza Szkoła” prowadzonego przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Głównym celem projektu jest:
– badanie efektywności nauczania;
– rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej;
– kształcenie nauczycieli.

Program “Lepszej Szkoły” pomaga w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych.
Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość:
– badania kompetencji uczniów;
– porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów z województwa i całej Polski;
– zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Uczniom zapewnia:
– miarodajną ocenę wiedzy i umiejętności na kilka miesięcy przed właściwym testem;
– pozwala oswoić się z formułą testu;
– wskazuje mocne i słabe strony;

Standaryzowane testy przeprowadzane są pięć razy w roku szkolnym (na wejście – test “0” diagnozujący wiedzę i umiejętności uczniów na początku roku szkolnego oraz testy całoroczne, dodatkowo w ósmej klasie uczniowie piszą próbny egzamin).
W ramach programu nauczyciel otrzymuje arkusz egzaminacyjny wzorowany na arkusz CKE oraz kompleksowy raport na temat wyników każdego ucznia.

Raporty zawierają:
– analizę wyników po każdym teście;
– informują czy wyniki uczniów są słabe, przeciętne, czy też wysoko ponad średnie i które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności;
– dają miarodajne dane do analizy dotyczących metod pracy;
– dają materiał do prezentacji wyników na wywiadówkach oraz radzie pedagogicznej.

Na koniec roku uczniowie otrzymują zaświadczenie o udziale w projekcie, a szkoła certyfikat.
“Lepsza Szkoła” to projekt edukacyjny, który pomaga nauczycielom i szkole w osiągnięciu lepszych wyników nauczania.

Źródło: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.