Na prośbę Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego publikujemy poniżej informacje na temat wsparcia jakie oferowane jest dla mieszkańców w ramach poszczególnych, konkretnych działań.

"Zmieniamy Łódzkie" - oferowane wsparcie

„Nie bój się zmian!
Skorzystaj ze wsparcia oferowanego w ramach Regionalnego Programu dla Łódzkiego.
Jeżeli jesteś osobą, która:
• utraciła pracę w okresie ostatnich 6 miesięcy
• jest przewidziana do zwolnienia lub zagrożona zwolnieniem z pracy
• zamieszkuje lub pracuje na obszarze województwa łódzkiego

lista poniżej jest dla Ciebie.
http://bit.ly/2j3L5qa

Link do posta fb „Zmieniamy Łódzkie”  https://www.facebook.com/MapaProjektowLodzkiego/photos/a.519537078175412.1073741828.515725191889934/1094765830652531/?type=3

Zmieniamy Łódzkie

„Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił  konkurs na projekty ułatwiające powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.”

Szczegóły na stronie www.rpo.lodzkie.pl

Link do posta na fb „Zmieniamy Łódzkie” https://www.facebook.com/MapaProjektowLodzkiego/photos/a.519537078175412.1073741828.515725191889934/1096344147161366/?type=3