W 2021 roku przeprowadzony zostanie w Polsce kolejny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Będzie on częścią ogólnoświatowego spisu realizowanego pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europekskiej.

Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby.

Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl  oraz urzędów statystycznych.

Ankietę  można wypełniać do 16 stycznia 2017 r.

Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety interaktywnej mogą się Państwo zapoznać ze wszystkimi pytaniami.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.