Informujemy wszystkich zainteresowanych, że zmianie uległy adresy poczty elektronicznej placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy. Jeśli chcą Państwo skorzystać z tej formy kontaktu z poszczególnymi szkołami, prosimy używać następujących adresów e-mail:
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni: szkola.rzasnia@rzasnia.pl,
Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej: szkola.biala@rzasnia.pl,
Szkoła Podstawowa w Zielęcinie: szkola.zielecin@rzasnia.pl.

W okresie przejściowym dotychczasowe adresy szkół będą funkcjonowały równolegle z nowymi. Po tym czasie skrzynki te zostaną skasowane.

Adres poczty elektronicznej Gminnego Żłobka „Kubuś i Przyjaciele” w Rząśni pozostaje bez zmian (zlobek@rzasnia.pl).