Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni uprzejmie przypomina, iż do dnia 31 marca 2017 r. przyjmowane są wnioski Rodziców o przyjęcie dziecka do Przedszkola oraz o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.

Druki wniosków dostępne są w sekretariacie Szkoły, ul. 1 Maja 16 (parter),