Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Pajęcznie zaprasza na szkolenie:
1. Płatności bezpośrednie (co zmieniło się w 2017 roku).
2. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (warunki przyznania pomocy).
3. Restrukturyzacja małych gospodarstw (warunki przyznania pomocy).

Miejsce: Centrum Kształcenia w Rząśni (Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej), ul. 1 Maja 16 A.
Termin: 7 marca 2017 r. (wtorek) godz. 10:00.

specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi
mgr inż. Katarzyna Korbaczyńska