Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w każdym z sołectw według poniższego szczegółowego harmonogramu.

Na zebraniach omawiane będą sprawy sołectwa i budżetu Gminy Rząśnia na 2016 rok.

Plik do pobrania:

harmonogram zebrań sołeckich na rok 2016.