Uprzejmie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w każdym z sołectw według poniższego szczegółowego harmonogramu.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W ROKU 2013