Uprzejmie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w każdym z sołectw według poniższego harmonogramu.

Dodatkowo na zebraniu przedstawiony będzie projekt zmiany statutu sołectwa i podjęcie stosownej uchwały. Projekt znajduje się u Sołtysa, w Urzędzie Gminy (pok. nr 16) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, pod adresem: www.rzasnia.eobip.pl, w zakładce „konsultacje społeczne”.

Ze szczegółowym harmonogramem zebrań można zapoznać się po pobraniu poniższego pliku.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH W ROKU 2012