Zebrania sołeckie w roku 2020 [akt.]

Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w każdym z sołectw według poniższego szczegółowego harmonogramu.

Przedmiotem zebrań będą sprawy dotyczące podsumowania roku 2019 oraz zadania  planowane do realizacji w roku bieżącym.

Lp.


Sołectwo


Data - godzina


Miejsce


1.Kodrań – Kopy 4 lutego 2020 r. (wtorek),
godz.16:30
Dom Kultury w Kodraniu
2.Biała5 lutego 2020 r. (środa),
godz. 17:00
Remiza OSP w Białej
3.Gawłów5 lutego 2020 r. (środa),
godz. 18:30
Remiza OSP w Gawłowie
4.Rekle6 lutego 2020 r. (czwartek),
godz. 16:45
Świetlica w Reklach
5.Suchowola Wieś,
Suchowola Majątek
6 lutego 2020 r. (czwartek),
godz. 18:00
Remiza OSP w Suchowoli
6.Stróża7 lutego 2020 r. (piątek),
godz. 16:30
Remiza OSP w Stróży
7.Zielęcin7 lutego 2020 r. (piątek),
godz. 18:00
Remiza OSP w Zielęcinie
8.Augustów11 lutego 2020 r. (wtorek),
godz. 16:00
Dom Pani Sołtys
9.Marcelin11 lutego 2020 r. (wtorek),
godz. 17:00
Budynek byłej szkoły
10.Broszęcin, Kolonia Broszęcin11 lutego 2020 r. (wtorek),
godz. 18:00
Remiza OSP w Broszęcinie
11.Będków,
Żary - Rychłowiec
13 lutego 2020 r. (czwartek),
godz. 17:00
Świetlica w Będkowie
12.Rząśnia13 lutego 2020 r. (czwartek),
godz. 18:45
Remiza OSP w Rząśni

Plik do pobrania:
harmonogram zebrań sołeckich w roku 2020.