Wójt Gminy Rząśnia zaprasza wszystkich mieszkańców na coroczne zebrania sołeckie, które odbędą się w terminach i miejscach przedstawionych w zamieszczonym poniżej do pobrania harmonogramie. Na każdym z tegorocznych zebrań odbędą się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej. Poza tym na zebraniach w Zielęcinie, Stróży i Broszęcinie zostanie omówiony temat zamiaru likwidacji szkół.

Zgodnie ze statutami sołectw w przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców, tj. 20% uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie zebrania bez względu na liczbę obecnych mieszkańców.

 

Pliki do pobrania:

harmonogram zebrań sołeckich w roku 2015,

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2018,

Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 27 stycznia 2015 roku.