Regionalne   Centrum   Rozwoju   Kultury   i   Turystyki  z/s w Działoszynie zaprasza do udziału w konkursie na ozdobę wielkanocną pod patronatem Starosty Pajęczańskiego Jana Rysia.

Przedmiotem  konkursu  jest  indywidualne  wykonanie  ozdoby  wielkanocnej  w  wybranej kategorii konkursowej zgodnie z zamieszczonym poniżej regulaminem.

Prace należy złożyć w sekretariacie RCRKiT najpóźniej do dnia 25 marca 2015 r. natomiast ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 31 marca 2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie RCRKiT w Działoszynie.

Dane kontaktowe organizatora

Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki z/s w Działoszynie

ul. Zamkowa 22

98-355 Działoszyn

tel. 43 843-00-00, wew. 21

e-mail: pokzswd@interia.eu

www.pokdzialoszyn.pl

 

Pliki do pobrania:

regulamin Konkursu (wraz z kartami zgłoszenia).