Urząd Gminy w Rząśni, informuje, że w dniach 25-27.06.2012 r. od godziny 6.00 na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

25.06.2012 r. (poniedziałek)
– Broszęcin, Kol. Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Będków, Żary.

26.06.2012 r. (wtorek)
– Biała, Gawłów, Suchowola, Rekle

27.06.2012 r. (środa)
– Rząśnia, Rychłowiec, Zielęcin, Stróża, Ścięgna,

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
1. zużyty sprzęt AGD, RTV ( radia telewizory, monitory, lodówki, pralki )
2. zużyte opony (małe do 1250mm)
3. złom metalowy
4. dywany, wykładziny
5. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami )
6. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
7. baterie i akumulatory
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
– odzież
– szkło luzem
– opakowania po farbach i lakierach
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (44) 633-08-15 wew. 227 oraz w Urzędzie Gminy w Rząśni, pokój nr 1, nr telefonu (44) 631-71-22 wew. 226
Uwaga! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane!