Urząd Gminy w Rząśni oraz EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informują, że w dniach 12-14 maja 2011 r. od godziny 6:00 na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:
12.05.2011 (czwartek)
– Broszęcin, Kol. Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Będków, Żary
13.05.2011 (piątek)
– Biała, Gawłów, Suchowola, Rekle
14.05.2011 (sobota)
– Rząśnia, Rychłowiec, Zielęcin, Stróża, Ścięgna

Osoby posiadające zbędne przedmioty powinny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej, w terminie podanym w powyższym harmonogramie. Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 6:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy – pokój nr 1 oraz pod nr telefonu: (0-44) 633 08 15 wew. 227.

Po kliknięciu w Czytaj więcej mogą Państwo poznać rodzaje odbieranych odpadów.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
– zużyty sprzęt AGD i RTV,
– zużyte opony,
– złom metalowy,
– elementy z tworzyw sztucznych nie mieszczące się w pojemnikach do segregacji,
– zużyte meble i elementy stolarki,
– baterie i akumulatory.

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów, np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz,
– kamienie,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit).