Biuro Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, którego członkiem jest Gmina Rząśnia informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Termin składania wniosków:
– od dnia 26 kwietnia 2011 r. do 17 maja 2011 r.
Limit dostępnych środków:
– „Male projekty” – 422 035,05 zł

Szczegółowy harmonogram oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączonym pliku:
Nabór w zakresie „Małych projektów”,

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków, w godzinach 7:00-15:00 oraz pod nr telefonu: (43) 842-35-22.