Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie użyczenia nieruchomości

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.49.2019.AD z dnia 4 września 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości i ogłoszenia wykazu nieruchomości.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.49.2019.AD z dnia 4 września 2019 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości i ogłoszenia wykazu nieruchomości.