Na prośbę Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przekazujemy poniżej zaproszenie na seminarium dotyczące wsparcia z Funduszy Europejskich partnerstwa publiczno-prywatnego oraz dotacji na badania i rozwój w firmach „Łódzkie kusi wiedzą”.

W spotkaniu mogą wziąć udział beneficjenci oraz wszyscy chętni do skorzystania z możliwości, jakie daje udział w Programie regionalnym Województwa Łódzkiego. Podczas seminarium będzie można uzyskać szeroką wiedzę na temat sposobu pozyskiwania funduszy europejskich, zarówno podczas wykładów jak i spotkań z ekspertami. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję poznać korzystających z programu oraz uzyskać odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania od konsultantów.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, o udziale w seminarium będzie decydować kolejność zgłoszeń. W przypadku chęci uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, taką potrzebę należy zaznaczyć w formularzu.

Seminarium „Łódzkie kusi wiedzą” odbędzie się we wtorek, 8 grudnia, w Łodzi w budynku EC 1 w godzinach 10:00-14:30. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014 – 2020.

Zaproszenie na Seminarium "Łódzkie kusi wiedzą"

Zaproszenie na Seminarium „Łódzkie kusi wiedzą”