W środę 29 listopada 2017 r. w sali obrad Sejmiku Województwa Łódzkiego odbyło się wręczenie nagród w konkursie organizowanym przez Polska Press – wydawcę Dziennika Łódzkiego. Jego celem było wyłonienie i wypromowanie najprężniejszych gmin województwa łódzkiego. Konkurs promuje lokalne gminy, pokazuje ich wkład i zaangażowanie w dobro ich małych ojczyzn, pokazuje Czytelnikom co gminy robią dla swoich mieszkańców, inwestorów, turystów i dla środowiska.

Gmina Rząśnia okazała się zwycięzcą w kategorii „Gmina przyjazna środowisku ” otrzymując tym samym – z rąk Wicemarszałka Artura Bagieńskiego i Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Joanny Skrzydlewskiej – specjalne wyróżnienie i tytuł „Gminy na 6” wraz z prawem do zakupu kampanii reklamowej w mediach organizatora o wartości cennikowej 15.000 zł.

Warty podkreślenia jest fakt, iż wyróżnienie zostało przyznane w wyniku pracy Kapituły Konkursu w skład której wchodzili przedstawiciele departamentów kontrolnych i nadzorczych z różnych instytucji publicznych, specjaliści z dziedziny jakości, przedstawiciele organizacji biznesowych w regionie i mediów.
Wybór laureatów został dokonany w oparciu o ocenę atrakcyjności i osiągnięć poszczególnych gmin w danej kategorii, na podstawie informacji i danych dostarczonych przez gminy, w oparciu o materiały promocyjne, filmy oraz prezentacje.

Tytuł ten jest kolejnym już – i tak samo ważnym – wyróżnieniem związanym z działaniami ekologicznymi naszego samorządu na rzecz i we współpracy z Mieszkańcami, znacznie polepszającym komfort i podnoszącym jakość ich życia.