Uprzejmie zapraszamy na XLIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu  28 kwietnia 2023 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta Gminy z działań od ostatniej Sesji Rady Gminy.
5. Przedłożenie raportu o stanie Gminy Rząśnia za rok 2022.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
8 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2023-2034.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Rząśnia na 2023 rok.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 28 kwietnia 2023 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table