Wójt Gminy Rząśnia
i Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Rząśni
oraz Miejski Teatr Źródło z Radomska
zapraszają

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

na spektakl historyczny
o Świętej Jadwidze Królowej
pt. „Krzyż i Korona – rzecz o świętości”

który odbędzie się 12 grudnia 2009 r.
o godz. 18:00
w Kościele Parafialnym w Rząśni
(wstęp wolny)