Uprzejmie zapraszamy na II sesję IX kadencji Rady Gminy Rząśnia, która odbędzie się w dniu 21 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej Rady Gminy Rząśnia i ustalenie jej składu osobowego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rząśnia i ustalenie jej składu osobowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Gminy Rząśnia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Sportu i Kultury.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Gminy Rząśnia za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Gminy Rząśnia na rok 2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rząśnia
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet Radnych Gminy Rząśnia
11. Przedłożenie raportu o stanie Gminy Rząśnia
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnia na lata 2024-2033.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian budżetu Gminy Rząśnia na 2024 rok.
14. Sprawy różne
15. Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady
Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


Plik do pobrania:
informacja o porządku obrad sesji Rady Gminy Rząśnia zwołanej na 21 maja 2024 roku.

Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH
– transmisja obrad Rady Gminy Rząśnia –

WordPress Responsive Table