Łódzki  Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Pajęczno, zaprasza na szkolenie „Warunki ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej”.  Szkolenie odbędzie się w dniu 26 lutego (środa) 2014 r. od godz. 9:00 w Centrum Kształcenia w Rząśni, ul. 1 Maja 16A (budynek biblioteki).

Planowany Program szkolenia:
1. Integrowana ochrona roślin.
2. Dopłaty obszarowe i rolnośrodowiskowe.
3. Przedstawiciel KRUS – zmiany w emeryturach rolniczych, BHP w gospodarstwie rolnym.

Specjalista ds. produkcji i ekonomiki wsi
Katarzyna Korbaczyńska