W dniu 5 lutego 2014 r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy nr 01295-6930-UM0540238/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn.  „Urządzenie  miejsca spotkań integracyjnych społeczności lokalnej w Rząśni poprzez budowę altany ogrodowej wraz z wyposażeniem”.

Wartość pozyskanego dofinansowania to 25 000,00 zł.

W ramach budowy altany ogrodowej wraz z wyposażeniem została wybudowana drewniana altana ogrodowa, grill wraz z wyposażeniem, utwardzono teren wokół altany wraz z dojściem, wymieniono ogrodzenie.

Całość inwestycji to około 71.000,00 zł.

Program Rozowoju Obszarów Wiejskich