Szanowni Państwo,

w ramach nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska[1] gospodarstwa domowe zapłacą o 125,34 zł mniej za prąd z 2023 r.

Z obniżki mogą skorzystać gospodarstwa, które spełnią określone w rozporządzeniu warunki[2].

W związku z tym zachęcamy, aby do 15 grudnia br.: 

 • zweryfikowali i potwierdzili Państwo poprawność swoich danych umownych, które posiada PGE Obrót;
 • wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji, w tym faktur VAT (PGE eFaktury), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach, które oferujemy.

Jak to zrobić 

 • elektronicznie, przez e-formularz dostępny na stronie www.gkpge.pl/tarcza;
 • w PGE eBOK w zakładce Ustawienia -> Moje zgody;
 • przez platformę ePUAP na wzorze formularza, który znajduje się na stronie www.gkpge.pl/tarcza;
 • telefonicznie na nr 422 222 222, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00;
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta (lista placówek znajduje się na www.gkpge.pl/dla-domu/strefa-klienta/mapa-placowek);
 • osobiście w siedzibie PGE Obrót lub w Oddziałach na wzorze formularza, który znajduje się na stronie www.gkpge.pl/tarcza;
 • korespondencyjnie na adres ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów lub inny adres PGE Obrót, na wzorze formularza, który znajduje się na stronie www.gkpge.pl/tarcza.

W przypadku braku możliwości weryfikacji danych, które przekazali Państwo w formularzu, skontaktujemy się z Państwem.

Jak będzie wyglądało rozliczenie:

Kwotę obniżki zaksięgujemy automatycznie na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań. Jeśli na Państwa koncie rozliczeniowym występują zaległości w płatnościach, to w pierwszej kolejności przeznaczymy tę kwotę na ich pokrycie.

Jeśli nie spełnią Państwo żadnego z określonych w rozporządzeniu warunków [2] do zastosowania obniżki, to w 2024 r., po przeprowadzeniu weryfikacji, powiększymy Państwa rachunek o kwotę, o którą pomniejszyliśmy należność za 2023 r.

Więcej informacji na temat rozporządzenia można znaleźć na stronie www.gkpge.pl/tarcza

[1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i  Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną

[2] Z obniżki mogą skorzystać gospodarstwa, które spełnią warunki określone
w rozporządzeniu[1]:

 • zweryfikują i potwierdzą poprawność swoich danych, które posiada PGE Obrót lub
 • wyrażą zgodę na otrzymywanie od PGE Obrót korespondencji elektronicznej, w tym faktur VAT (PGE eFaktury), za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym lub
 • wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji produktach i usługach, które oferuje PGE Obrót lub
 • zmniejszą w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między
  1 stycznia 2023 r., a 30 września 2023 r. zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r. lub
 • są prosumentami energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub
 • złożyli oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
  w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Oświadczenia złożone w ramach rządowej tarczy solidarnościowej (gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, gospodarstwa domowe z osobą z niepełnosprawnością lub  rolnicze gospodarstwa domowe).

Z obniżki mogą skorzystać odbiorcy, którzy mają zawartą umowę z PGE Obrót i  wykorzystują energię elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego.

Energią elektryczną pobraną na cele gospodarstwa domowego nie jest energia pobrana wyłącznie na potrzeby:
– pomieszczeń gospodarczych tj. piwnice, garaże, strychy, pralnie, domki letniskowe, kempingowe, altany w ogródkach działkowych, oświetlenia klatek schodowych, zasilania dźwigów, węzłów cieplnych i hydroforni, zasilania budowy;
– lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, to jest: domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych, to jest: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowo- komunalnym mieszkańców;
– mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw.

Zapłać mniej o 125 zł za prąd

Zapłać mniej o 125 zł za prąd

Źródło: PGE Obrót Spółka Akcyjna.


Podobne posty: