Z wielką przyjemnością informujemy, że Gmina Rząśnia – o czym poinformował w dniu 7 października br. przedstawicieli naszej gminy: Panią Agnieszkę Jura Skarbnika Gminy i Przemysława Cimciocha Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju, Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP, otrzymała bardzo wysokie dofinansowanie w kwocie 8 milionów złotych, co stanowi 94,67% całości planowanej inwestycji, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, na zadanie pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP 3500E na terenie Gminy Rząśnia”.

Zakres projektu stanowi przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej DP3500E relacji Pajęczno – Rząśnia – Będków od ronda w Rząśni w kierunku miejscowości Biała. Projekt ma na celu głównie podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz podniesienie komfortu życia mieszkańców Rząśni, którzy mieszkają bezpośrednio przy tej drodze. Droga powiatowa DP3500E jest jedną z głównych dróg biegnących przez teren Gminy Rząśnia oraz jest jedną z głównych arterii na terenie powiatu pajęczańskiego, łączy ona drogę krajową 42 z drogą wojewódzką DW483.
Droga na odcinku biegnącym przez teren Gminy Rząśnia, a szczególnie przez miejscowość Rząśnia jest w bardzo złym stanie technicznym. Jej stan, tzn. m. in. wiele ubytków, kolein i licznych zastoin nie pozwala na odprowadzenie z niej wody, która pojawia się po opadach deszczu i stanowi duże zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu pieszych i pojazdów oraz powoduje zalewanie elewacji przyległych budynków.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to koniec roku 2024 a jej całkowita wartość 8.450.000,00 zł z czego jak wspomnieliśmy wcześniej 94,67% zostanie sfinansowana z przyznanego dofinansowania (wkład własny Gminy to 450.000,00 zł).

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu TwojePajeczno.pl (fot. Krzysztof Kardas).