Zapisy do świetlicy szkolnej w ZSP w Rząśni

Drodzy Rodzice!

Ze względu na czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły, zapisy do świetlicy szkolnej działającej od 17.01.0221r. do końca  roku szkolnego 2021/2022 będą możliwe drogą elektroniczną.

Jeśli mają Państwo możliwość wypełnienia i przeskanowania formularza zapisu, można go wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy szkolarzasnia@gmail.com.

Przyjmowanie uczniów szkoły do świetlicy szkolnej dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia Rodziców, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia. Oryginały przesyłanych przez Państwa dokumentów, prosimy zachować do późniejszego złożenia w szkole.

Przypominamy, że w pierwszej kolejności do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie, których oboje rodziców pracuje. Prosimy uwzględnić to w wysyłanych deklaracjach.

Plik do pobrania:
Karta zapisu dziecka do Świetlicy.

Zapisy do świetlicy szkolnej w ZSP w Rząśni

Zapisy do świetlicy szkolnej w ZSP w Rząśni

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.