Uprzejmie informujemy, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Rząśnia wygrała firma EKO-REGION Sp. z o. o.   z którą podpisano umowę w dniu 29 grudnia 2014 r.

Powyższe rozstrzygnięcie oznacza pozostawienie opłat za wywóz śmieci ponoszonych przez Mieszkańców naszej gminy na niezmienionym poziomie. Wszystkie zasady odbioru odpadów z Państwa posesji pozostają takie same.

Informujemy jednocześnie, iż w najbliższym czasie otrzymają Państwo nowe druki książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych. Podkreślamy, iż indywidualne numery rachunków bankowych nie ulegną w nowym okresie żadnym zmianom. Proszę również pamiętać, iż książeczki mają jedynie ułatwić zbieranie należności za odbiór odpadów. Jednocześnie zawiadamiamy, że opłaty można również dokonywać: przelewem/ wpłatą na rachunek bankowy Gminy Rząśnia Nr 13 8978 0008 0079 5300 2000 0050 w tytule przelewu/wpłaty należy wpisać; adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne , imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na którą była składana deklaracja, z dopiskiem ,,opłata za odpady” lub ,,opłata za śmieci”, w kasie Urzędu Gminy w Rząśni

Poniżej publikujemy nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy.

Więcej informacji, m. in. na temat zasad segregacji odpadów, terminów i wysokości opłat mogą Państwo znaleźć na specjalnie uruchomionej stronie internetowej: www.odpady.rzasnia.pl oraz w Urzędzie Gminy  w Rząśni pod nr telefonu 44 631-71-22, wew. 230, adresem e-mail: odpady@rzasnia.pl lub podczas osobistej wizyty w Urzędzie w pokoju nr 6 (parter).