W związku z intensyfikacją działań mających na celu zwiększenie monitoringu biernego wścieklizny w populacji lisów wolno żyjących, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu przekazuje informację o możliwości otrzymania kwoty 200 zł brutto dzierżawcy, zarządcy obwodu łowieckiego, dyrektorowi parku narodowego lub zarządcy lasów miejskich za zgłoszenie znalezienia zwłok lisów padłych i zabitych w wypadkach komunikacyjnych.

Zgłoszenie znalezienia zwłok lisów padłych i zabitych w wypadkach komunikacyjnych powinno zawierać co najmniej następujące informacje:
1) datę znalezienia zwłok lisa padłego lub zabitego w wypadku komunikacyjnym;
2) lokalizację, w której znaleziono zwłoki lisa, o którym mowa w pkt 1;
3) czy lis został znaleziony padły czy uznany za zabitego w wypadku komunikacyjnym.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń
tel. 43 843-36-49 fax 43 843-38-84
e-mail: wielun.piw@wetgiw.gov.pl
ePUAP: /PIW_Wielun/SkrytkaESP

Biuro Podawcze w Pajęcznie
ul. 1 Maja 58B, 98-330 Pajęczno
tel. 535-191-359