11 czerwca 2024 r. uczniowie klas czwartych z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.
Celem egzaminu było:
• popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego,
• kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze,
• popularyzowanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
• popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Egzamin składał się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.
 
W części teoretycznej uczniowie musieli wykazać się ogólną znajomością przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych i zasad ruchu drogowego obowiązujących pieszych, rowerzystów i kierujących hulajnogą elektryczną, jak również zasad przejazdu przez skrzyżowania oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej. Zdający w ciągu 45 minut mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 25 pytań, aby zdać egzamin musieli uzyskać minimum 80 % poprawnych odpowiedzi.
 
Czwartoklasiści po zaliczonej części teoretycznej przystąpili do części praktycznej, która odbyła się na hali sportowej. W tej części kierujący rowerem byli oceniani pod względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego, umiejętności prawidłowej techniki jazdy rowerem, tj.: pozycji kierującego na rowerze, upewnienia się
o możliwości jazdy oraz wykonania skrętu, sygnalizowania zmian kierunku jazdy, hamowania i zatrzymywania pojazdu w określonym miejscu.
 
Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali:
• teoretycznym – nauczycielka techniki Pani Aleksandra Pęciak,
• praktycznym zaproszeni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie: młodszy aspirant Marcin Garbacz, sierżant sztabowy Wojciech Kuc oraz nauczycielka techniki
i nauczycielka wychowania fizycznego Pani Marlena Ryś-Walczyk.
Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 47 uczniów.
 
Wszystkim szczęśliwym posiadaczom karty rowerowej gratulujemy!
 
Tekst i zdjęcia: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.