Wypoczynek letni dla dzieci rolników

Biuro Powiatowe Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Pajęcznie przedstawia Państwu możliwość wypoczynku realizowanego w formie kolonii dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Termin wypoczynku: 14 – 25 sierpnia2019 r.
Wiek uczestników: (urodzone po 1 stycznia 2003 r.)
Miejsce wypoczynku: Ośrodek Wczasowo – Kolonijny „HELIOS”, Obrońców Westerplatte 1, 84 -104 Jastrzębia Góra.

Organizator zapewnia m. in.:
– całodobowe wyżywienie, smaczne posiłki i miłą obsługę,
– opiekę medyczną,
– transport,
– wycieczki, zabawy, konkursy,
– wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy).

Dodatkowo informujemy, że:
W przypadku uzyskania dofinansowania planowana odpłatność rodziców z ubezpieczenia w KRUS wyniesie 465 złotych.

Każdy z rodziców uczestników musi wypełnić/posiadać kartę kwalifikacyjną – zaświadczenie KRUS. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

W sprawie szczegółów prosimy o kontakt, tel. 510-474-813 lub z BP IRWŁ ul. 1 Maja13/15, Pajęczno.