W dniu 9 października 2011 r. odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W gminie Rząśnia uprawnionych do głosowania było 3 869 wyborców którym wydano 1 646 kart do głosowania i oddali oni – w wyborach do Sejmu 1 548 głosów ważnych, w wyborach do Senatu 1 591 głosów ważnych. Frekwencja w poszczególnych obwodach głosowania przedstawiała się następująco:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rząśni: 44,83%
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej: 39,76%
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Broszęcinie: 48,49%
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Stróży: 54,57%
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Suchowoli: 33,79%.
Frekwencja w przekroju całego terenu gminy ukształtowała się na poziomie: 42,52%.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poszczególne komitety wyborcze uzyskały, biorąc pod uwagę liczbę oddanych głosów i w ujęciu procentowym, następujące wyniki:
Lista nr 1 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: głosów oddanych na listę 664, tj. 42,89%,
Lista nr 2 – Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza: głosów oddanych na listę 13, tj.0,84%,
Lista nr 3 – Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej: głosów oddanych na listę 89, tj. 5,75%,
Lista nr 4 – Komitet Wyborczy Ruch Palikota: głosów oddanych na listę 103, tj. 6,65%,
Lista nr 5 – Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe: głosów oddanych na listę 131, tj. 8,46%,
Lista nr 6 – Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy – Sierpień 80: głosów oddanych na listę 8, tj. 0,52%,
Lista nr 7 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP: głosów oddanych na listę 508, tj. 32,82%,
Lista nr 8 – Komitet Wyborczy Nasz Dom Polska-Samoobrona Andrzeja Leppera: głosów oddanych na listę 8, tj. 0,52%,
Lista nr 9 – Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke: głosów oddanych na listę 508, tj. 1,03%,
Lista nr 10 – Komitet Wyborczy Prawica: głosów oddanych na listę 8, tj. 0,52%.

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej poszczególni kandydaci uzyskali, biorąc pod uwagę liczbę oddanych głosów i w ujęciu procentowym, następujące wyniki:
Ryl Dorota Helena: głosów oddanych na kandydata 199, tj. 12,51%,
Ryś Jan: głosów oddanych na kandydata 408, tj. 25,64%,
Seweryński Michał: głosów oddanych na kandydata 589, tj. 37,02%,
Trzciński Marek: głosów oddanych na kandydata 237, tj. 14,90%,
Wolski Krzysztof Andrzej: głosów oddanych na kandydata 158, tj.   9,93%.