Serdecznie zapraszamy na spotkanie aktywizujące dla liderów lokalnych,  które organizowane jest w Stróży w dniu 30 września 2011 r. o godz. 16:00 przez Stowarzyszenie  Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża w Stróży  oraz wsparciu LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”, którego członkiem jest Gmina Rząśnia.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie działalność Lokalnej Grupy Działania, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści jakie niesie przynależność do LGD dla Gminy Rząśnia i działających na jej terenie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, poprzez pozyskiwanie funduszy europejskich.

Spotkanie połączone ze świętem pieczonego ziemniaka oraz pożegnaniem lata, podczas, którego  będzie można  skosztować regionalnych potraw oraz obejrzeć wystawę rękodzieła artystycznego.