W związku z wystąpieniem na terenie woj. łódzkiego wymarznięć ozimin w 2012 r. i koniecznością ponownego przesiania niektórych zasiewów m.in.: pszenicy ozimej, pszenżyta, ewentualnie rzepaku prosi się rolników o niezwłoczne zgłaszanie do Urzędu Gminy w Rząśni gospodarstw, które zostały dotknięte szkodą wymarznięć powyższych upraw, w celu sporządzenia uproszczonego protokołu szacunku strat oraz dokonania lustracji.

Zgodnie z ogłoszonym w dn. 26.03.2012 r. przez ŁUW w Łodzi komunikatem dokonywanie szacunku strat i ich lustracja przez powołaną komisję ma dotyczyć upraw  „z wyraźnym zaznaczeniem, że są to uprawy likwidowane, zniszczone w 100 %”.

W związku ze szkodami, które powstały w gospodarstwach w wyniku ujemnych skutków przezimowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 26 marca br. przekazało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt rozporządzenia oraz projekt uchwały Rady Ministrów dotyczący charakteru pomocy udzielanej rolnikom. Projekt zawiera m.in. pomoc na ponowne obsianie zniszczonych zasiewów i dostępny jest na stronie www.minrol.gov.pl.

W przypadku pojawienia się innych form pomocy Urząd Gminy w Rząśni niezwłocznie poinformuje o tym rolników z terenu gminy.

W związku z powyższym  prosi się rolników o jak najszybsze zgłoszenie strat osobiście  do Urzędu Gminy w Rząśni, pok. Nr 1.