W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:
– ­ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia,
-­ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań-Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia,
-­ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia
w dniach od 14 sierpnia 2023 r. do 4 września 2023 r.


Plik do pobrania:

obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.