Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia Nr 33/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości