Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia Nr 33/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości podajmy do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Plik do pobrania:
wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 20 listopada 2017 r.