wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem z dnia 20 listopada 2017 r.