W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia wraz załącznikami.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia wraz załącznikami.